Onze mensen

Marlon Pareijn

Marlon Pareijn is de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Als Gelenaar is zijn engagement de grootste drijfveer om aan politiek te doen. Hij is fier op de jeugd, jeugdbewegingen en het onderwijs in Geel.

Greet Vandeperre

Greet is fier op onze pleeg- en buurtzorg en wil zich hier dan ook voor wil inzetten. Zorgverleners zijn essentieel voor onze gemeenschap en laten we samen om de steun aan hen te versterken, zodat Geel nog zorgzamer wordt.

Tinne Vangeel

Als deel van team Marlon is Tinne Vangeel fier op onze boeren, de e helden van de velden die zorgen voor ons voedsel én ons landschap.

Roger Dams

Roger Dams heeft jarenlange ervaring in de lokale politiek en is fier op onze stad. Voor hem symboliseert Geel een ideale plek om te wonen en te leven, mede dankzij de talloze verenigingen.

Griet Verhesen

Griet Verhesen groeide op in een politiek betrokken gezin en toonde altijd een sterk engagement, ook binnen onze partij. Voor haar is Geel het onderwijshart van de Kempen, en dat is iets om fier op te zijn.

Mathias Van Braband

Mathias Van Braband bekleedt de rol van jongerenvoorzitter bij CD&V Geel en is ook sterk betrokken bij het verenigingsleven. Hij is dan ook erg fier op het jeugdig Geels enthousiasme.

Nadine Laeremans

Nadine Laeremans, al 18 jaar politiek actief, streeft ernaar Gelenaars meer te laten sporten en bewegen. Ze is erg fier op de groene ruimtes en sportinfrastructuur die we hebben in onze stad.

Luc Van Laer

Luc Van Laer, bekend in de lokale politiek en actief als melkveehouder, is fier op de landbouw, de gezinsverpleging én alle werken die we gerealiseerd hebben in onze stad.

Marcel Verachtert

Marcel Verachtert, die al jarenlang betrokken is bij evenementen zoals Sint-Dimpnaommegang en Gheelamania, zet zijn toewijding aan het verenigingsleven en vrijwilligerswerk voort in de politiek.

Brigitte Kempen

Brigitte Kempen zet zich in om de bewoners te ondersteunen. Ze is fier op alles wat we in Geel hebben en streeft naar een inclusief beleid waarbij iedereen zich thuis voelt in de stad.

Bert Cuyvers

Bert Cuyvers wil zich als deel van CD&V Geel Team Marlon 100% inzetten voor onze stad. Hij is niet alleen fier op de uitstekende faciliteiten die Geel biedt voor zowel jong als oud, maar ook op de sterke onderlinge verbondenheid.

Gonda Vaes

Gonda Vaes, met ervaring als gewoon bestuurslid van onze partij, koestert een diepe waardering de cultuursector. Ze is fier op de bloeiende cultuursector in Geel en de kansen die het biedt aan kunstenaars.

Kris Vangeel

Kris Vangeel is een gepassioneerd lid van CD&V Geel Team Marlon. Hij is fier op de bruisende stad en de deeldorpen waar je kan genieten van fiets- en wandeltochten.

Sympathisanten