Wat we samen doen, doen we beter

Wij willen als CD&V Geel Team Marlon een lange-termijn-relatie uitbouwen met jou als inwoner van onze stad.

Wij willen jou mee betrekken bij de opbouw van ons toekomstproject. Wij zijn ervan overtuigd dat wie zich betrokken voelt bij het toekomstproject van onze stad, op 13 oktober 2024 gemotiveerd de stap zal zetten naar het stemlokaal.

De lokale verkiezingen van 2024 zijn van cruciaal belang voor het behoud van een democratische en rechtvaardig samenlevingsmodel. De weg ernaartoe vatten we vol vertrouwen aan. Als CD&V Geel zijn we trouwens erg fier op de vele realisaties van de voorbije jaren. Geel is een aangename stad om in te wonen. Laat ons weten waar jij als Gelenaar fier op bent!

Maar wij willen ook onze handen uit de mouwen steken en samen bouwen aan een ‘beter’ Geel voor iedereen.

Daarom zal CD&V Geel Team Marlon inzetten op ontmoeting, het opzetten van uitbreekacties, kiezen voor permanente dialoog, het organiseren van participatietrajecten, en vertrouwen op wat mensen kunnen,… dat zit verweven in het DNA van onze partij. Als geen ander zetten we in op nabijheid, staan we midden de mensen en tonen ons een betrouwbare partner van de buurt.

Hier geven we al een eerste indruk van wat wij belangrijk vinden. Maar dit is work in progress en vragen jouw medewerking voor verdere uitwerking van die en nog ander thema’s die toegevoegd zullen worden.

Samen met jou willen we verder bouwen aan ons gezamenlijk toekomstproject en willen we de prioriteiten en de bijhorende acties vastleggen.

Doe mee!

Dan zorgen we samen voor een nog beter Geel!

Onze werkthema's

Samen bouwen aan een zorgzame stad

CD&V Geel Team Marlon staat voor een samenleving waarin goed voor elkaar gezorgd wordt en waar zorg en welzijn integraal deel uitmaken van het dagelijks leven. We blijven investeren in de uitbreiding en verbetering van zorg- en welzijnsvoorzieningen en streven naar een gemeenschap waarin iedereen de zorg kan ontvangen die hij of zij nodig heeft.

Samen bouwen aan een veilige stad

We zijn vastbesloten om het gevoel van onveiligheid aan te pakken en het vertrouwen tussen mensen te herstellen. Door het ondersteunen van activiteiten die onze verschillende bevolkingsgroepen met elkaar verbinden, de inzet van straathoekwerkers, het verbeteren van de toegankelijkheid van de politiediensten en het versterken van de wijkgerichte aanpak, bouwen we samen aan een vertrouwde stad waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen.

Samen bouwen aan een veilige stad

We zijn vastbesloten om het gevoel van onveiligheid aan te pakken en het vertrouwen tussen mensen te herstellen. Door het ondersteunen van activiteiten die onze verschillende bevolkingsgroepen met elkaar verbinden, de inzet van straathoekwerkers, het verbeteren van de toegankelijkheid van de politiediensten en het versterken van de wijkgerichte aanpak, bouwen we samen aan een vertrouwde stad waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen.

Onze werkthema's

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Samen met alle betrokkenen wil CD&V Geel Team Marlon bouwen aan een duurzame toekomst voor onze stad en haar inwoners. Geel is een stad vol ondernemerschap met een ruim aanbod van winkels, een bloeiende industrie, innovatieve kmo’s en een sterke landbouwsector. Dat wil CD&V Geel Team Marlon zo houden en tegelijk zoveel mogelijk kansen geven aan lokale ondernemers om ook in de toekomst hun ambities waar te maken op een duurzame manier.

Samen zorgen voor minder kansarmoede en betaalbare woningen

Met een creatieve en toekomstgerichte visie streeft CD&V Geel Team Marlon naar een samenwerking tussen huisvesting, energie en zorg. Een gezond leefklimaat en energiezuinige woningen dragen bij aan betaalbare huisvesting en het behalen van klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn woningen aangepast aan zorgbehoeften essentieel om zelfstandigheid te behouden en te kunnen blijven wonen in een vertrouwde omgeving.

Samen zorgen voor minder kansarmoede en betaalbare woningen

Met een creatieve en toekomstgerichte visie streeft CD&V Geel Team Marlon naar een samenwerking tussen huisvesting, energie en zorg. Een gezond leefklimaat en energiezuinige woningen dragen bij aan betaalbare huisvesting en het behalen van klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn woningen aangepast aan zorgbehoeften essentieel om zelfstandigheid te behouden en te kunnen blijven wonen in een vertrouwde omgeving.