Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Samen met alle betrokkenen wil CD&V Geel Team Marlon bouwen aan een duurzame toekomst voor onze stad en haar inwoners. Geel is een stad vol ondernemerschap met een ruim aanbod van winkels, een bloeiende industrie, innovatieve kmo’s en een sterke landbouwsector. Dat wil CD&V Geel Team Marlon zo houden en tegelijk zoveel mogelijk kansen geven aan lokale ondernemers om ook in de toekomst hun ambities waar te maken op een duurzame manier.

Wij streven naar een evenwichtige en duurzame combinatie van deze spelers, waarbij een gezond leefmilieu met zuivere lucht en water centraal staan.

Als CD&V Geel Team Marlon ondersteunen we het gebruik van hernieuwbare energie als voorwaarde voor een gezonde leefomgeving.

We promoten de productie en distributie van schone en duurzame energie en streven naar een efficiënt gebruik ervan, door het op natuurlijke wijze uitwisselen van energie tussen bedrijven, gebouwen, huizen, buurten en wijken.

Bedrijven willen wij aanmoedigen om op een regeneratieve en circulaire wijze schone producten en diensten te produceren, met een positieve impact op het milieu en de mens, en zorgen voor een eerlijke verdeling van waarde.

Geel is een eerder groene gemeente, maar vooral in het stadscentrum willen we dit nog versterken door de aanplant van extra bomen en zoveel mogelijk bijkomend groen te creëren. Wij zijn ervan overtuigd zijn dat alle beetjes kunnen helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Bovendien geloven wij dat dit ook het welzijn van inwoners bevorderd. We willen de open groene ruimtes in de dorpen bewaren.

We willen onze ecologische voetafdruk drastisch verminderen en onze klimaatimpact binnen aanvaardbare grenzen houden. Onze ambitie is om een gezonde omgeving na te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.