Samen bouwen aan een zorgzame stad

CD&V Geel Team Marlon staat voor een samenleving waarin goed voor elkaar gezorgd wordt en waar zorg en welzijn integraal deel uitmaken van het dagelijks leven. We blijven investeren in de uitbreiding en verbetering van zorg- en welzijnsvoorzieningen en streven naar een gemeenschap waarin iedereen de zorg kan ontvangen die hij of zij nodig heeft.

Wij zijn fier op de bijzondere eigenheid van Geel waarin ook mentaal kwetsbare mensen een volwaardige plek krijgen in de samenleving. Waar we zorg dragen voor elkaar. Onze verwezenlijkingen die we mee gerealiseerd hebben de voorbije decennia zoals het Huis van het Kind en het Inloophuis voor gezinnen met sterrenkinderen dragen hier ook aan bij.

CD&V Geel Team Marlon zal blijven werken aan het uitbreiden en verbeteren van de onderwijs-, de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Geel. We willen ervoor zorgen dat alle inwoners toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben, zowel fysiek als mentaal.

We zetten in op preventie en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit doen we door het ondersteunen van initiatieven die mensen aanmoedigen om actief te bewegen, gezond te eten en mentaal welzijn te bevorderen. We willen zorgen voor een omgeving waarin het makkelijk is om gezonde keuzes te maken, zoals voldoende groen en sportfaciliteiten. De voorbije jaren hebben we hier al heel erg op ingezet, denk maar aan de realisatie van de verschillende sportterreinen, de finalisering van de sportcomplexen De Doelen en De Axion. In de toekomst willen we dit zeker blijven doen.

Ook willen we investeren in onderwijs en kinderopvang. We geloven dat elk kind de kans moet krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen en te benutten. Door te zorgen voor stimulerende en uitdagende leeromgevingen én voldoende opvangmogelijkheden, willen we elk kind de beste start in het leven geven.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om te investeren in de jongeren van Geel. We streven naar een breed aanbod van scholen, jeugdbewegingen en faciliteiten voor sport en cultuur. We geloven dat elke jongere de kans moet krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen en te benutten. Daarnaast streven we naar een integratie van verschillende culturen, zodat jongeren uit verschillende achtergronden samen kunnen groeien en leren.

CD&V Geel Team Marlon zal aandacht blijven besteden aan de noden van ouderen en mensen met een beperking. We willen ervoor zorgen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, met de nodige ondersteuning. Wij willen inzetten op nieuwe woonvormen die dit mee mogelijk maken. We willen zorg op maat bieden, rekening houdend met de individuele behoeften en wensen van elke persoon.